home-agro-culture
sea

Home

Welkom bij Hak Agrofeed en Daught&Hak corp bv – waar wij u informatie geven over ons agrarisch multifunctionele product Immutines™.

Een natriumarm vloeibaar mineraal-complex uit zee, met alle noodzakelijke bestanddelen en sporenelement die in een direct opneembare vorm beschikbaar zijn voor plant en dier. De zee is de grootste mijn op aarde en wordt niet of nauwelijks gebruikt. Los van de beschikbare mineraal-complexen bevat de zee immense hoeveelheden Fulvinezuur. Het is juist die combinatie van sporenelementen met Fulvine zuur die Immutines™ in een vloeibare vorm zo interessant maakt voor zowel de akkerbouw, tuinbouw, paarden, huisdieren, slacht-, en melkvee. Het toepassingsspectrum is dermate breed, dat er nog jaren research nodig zullen zijn om dit volledig in beeld te kunnen brengen.

Onder de knop Research vindt u diverse resultaten die voor u van belang kunnen zijn. De bittere noodzaak om Immutines™ als meststof of aanvullend mineraalcomplex in de voedselketen in te zetten is, gegeven de verarming van onze landbouwgronden en de producten die hier op groeien een logisch gegeven. Dankzij de statistieken van de Amerikaanse overheid met betrekking tot de depletie van landbouwgronden en de producten die hier op groeien, weten we dat er een causaal verband ligt tussen armer voedsel en de spectaculaire toename in auto-immuunziekten, kanker, hartziekten en astma. http://www.nutritionsecurity.org/PDF/Food%20Nutrition%20Decline.pdf

In de competitieve wereld waarin wij leven telt iedere cent. Immutines™ geeft besparingen en verbeteringen in het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen, dierenartsenkosten, opbrengsten en grond. De stijging van nutriënten en antioxidanten in plant en dier bevorderen de algehele gezondheid. De informatie op deze website is niet geschreven voor producenten die te kortzichtig zijn dat ze hun eigen belang en het algemeen belang niet herkennen. Het is geschreven voor hen die vooruit willen en een beter product willen produceren dat gezonder is en geen belasting vormt voor het milieu maar tegelijkertijd hogere inkomsten genereert.

Onder de knop IMMUTINES is een uitgebreid document voor u beschikbaar over het hoe, waarom en de noodzaak van Immutines™.

Met vriendelijke groet, De directie van Hak Agrofeed bv