Research

Table 1 - Veldproeven aan de Universiteit van Louisiana in een met nematoden besmette bodem. Percentage opbrengst verhoging ten opzichte van controle groepen.

Veldproeven aan de Universiteit van Louisiana in met nematoden besmette grond

In 2007 werd een veld proef,gesponsord door Cal-Agri producten,uitgevoerd door Dr.Edward Mc Gawley op maïs aan de Universiteit van Louisiana in Baton Rouge met de volgende resultaten.Twee proefvelden en één controle, werden behandeld bij het inplanten met één enkele toepassing van Sea-Crop/Immutines. Eén werd behandeld met18 liter per hectare en de andere met 36 liter per hectare. In vergelijking met de onbehandelde groep, was de verhoging in de twee geteste velden 58,15% en 94,9%.

Cal-Agri Products heeft met Dr Mc Gawley additionele veldproeven aan de Louisiana State University in Baton Rouge uitgevoerd in 2008. In deze proeven,werd een 2 procentige verdunning (2%) Sea-Crop/Immutines gebruikt als wortel dip bij het omplanten. De behandeling gaf de volgende verhogingen in verkoopbaar fruit. zie tabel 1. Alle proeven bij LSU vonden plaats in door nematoden besmette grond die geïnoculeerd was met nematoden vóór of tijdens het planten.

Sea-Crop en Immutines zijn dezelfde producten. in deze website worden beide namen gebruikt.

Table 2 - County Line Farm 2012 Winter Proeven. Percentage-opbrengst-verhoging-ten-opzichte-van-controlegroep

Veldproeven bij Collé Agriculture 2012

County Line Farm 2012 Winter Proeven

Begin 2012, zijn bij Collé Agriculture veldproeven uitgevoerd op een commerciële biologische boerderij in Zuid-Californië. De resultaten hier,geven de prestaties weer van Sea-Crop/Immutines onder biologische teelt omstandigheden.

Het eerste doel was,het bepalen of er een opbrengstverhoging zou gerealiseerd worden, met als enige variabele de toevoeging van Sea-Crop/Immutines. Het tweede doel was om vast te stellen of producten die geproduceerd zijn onder commerciële voorwaarden en behandeld met Sea-Crop/Immutines een grotere voedingswaarde zouden bevatten .

Besloten werd om de volgende gewassen te testen. Baby bieten, wortelen, bloemkool, venkel, spinazie en baby snijbiet. Deze gewassen werden geteeld in velden bemest met vismeel, kippenmest, en met zowel macro als micro minerale bodemverbeteraars.

Een gedeelte van elk gewas werd naast de normale bemesting, behandeld met Sea-Crop/Immutines. In totaal werden er 3 verschillende applicaties uitgevoerd. Eén bodembehandeling en 2 bladspray toepassingen, in totaal 38 liter per hectare. Het grotere, onbehandelde gedeelte van elk gewas fungeerde als controle.

Zoals uit tabel 2 blijkt, werden aanzienlijk opbrengst verhogingen gerealiseerd. Voor bloemkool en spinazie, werd de totaal opbrengst gebruikt. De overige cijfers zijn gebaseerd op verhandelbare opbrengsten, na het uitsorteren van ondermaatse producten.

De volgende tabel met resultaten, tabel 3

Tabel 3, van hetzelfde onderzoek, laat vergelijkende droge stof gehaltes zien. Droge stof wordt hier gedefinieerd, als al het andere wat water is. Droge stof bevat eiwitten, vezels, vetten, mineralen, koolhydraten, etc.

Tabel 3 County Line Farm 2012 Winter Proeven.

Droge stof % Verschil ten opzichte van Controle

Geplant gewas
3 applicaties
% toename
Bieten
+5.97
Bospeen
-0.95
Bloemkool
+12.02
Venkel
+2.82
Spinazie
+1.42
Snijbiet
+55.21
Gemiddelde voor de 6 soorten
+12.72

Droge stof verhoging, indiceert, smaakverbetering, betere houdbaarheid en grotere nutriënten dichtheid

Tabel 4 - County Line Farm 2012 Winter Proeven. Verhoging percentage suiker

Table 6 - County Line Farm 2012 Winter Proeven. Proteïne percentage verhoging

Table 7 - County Line Farm 2012 Winter Proeven. Het gemiddelde van de 6 soorten ten opzichte van de controle

Percentage Brix. Dit is een meting van het suikergehalte in een waterige oplossing. Gedurende de proef, werden Brix analyses van de gewassen genomen met een optisch apparaat, de zogenaamde Brix refractometer. Naast de analyse van het suikergehalte, leest de refractometer alles wat oplosbaar is in het vloeibare deel van de plant, waaronder vitaminen, enzymen en hormonen.

Tabel 4 geeft aan, dat de behandelde gewassen hogere Brix waarden hebben ten opzichte van de onbehandelde controle groep. Deze resultaten zijn een goede bevestiging van de droge stof waarden in tabel 3 hierboven.

Net als bij het droge stofgehalte, Brix verhogingen indiceren verbeterde smaak, betere houdbaarheid en een grotere nutritionele dichtheid van voedingsstoffen. Tabel 5 laat zien dat er een aanzienlijke vermindering van insect schade is in de behandelde percelen ten opzichte van de controle.

Tabel 5 County Line Farm 2012 Winter Proeven
Insect schade vermindering % Veranderingen ten opzichte van de Controle

Geplant gewas
2 toepassingen
% Vemindering
3 toepassingen
% verminderingen
Bieten
0.0
100.0
Bospeen
33.3
33.3
Bloemkool
15.0
45.0
Venkel
-
-
Spinazie
-
-
Snijbiet
33.3
33.3
Het gemiddelde van 4 soorten
20.4
52.9

Er was geen meetbare insect schade in venkel en spinazie.

Dit resultaat laat duidelijk zien dat in iedere categorie: opbrengst, droge stof, brix, en insect schade reductie er een cumulatief voordeel is met de additionele toepassingen.

Tabel 6, toont aan dat het proteïne gehalte toeneemt, wanneer de planten met behandeld worden met Sea-Crop/Immutines

In een wereld die hongert naar proteïne zijn dit zeer significante toenames. De gemiddelde proteïne toename voor de 6 soorten was 19,73 %.

All deze door derden uitgevoerde proeven laten zien dat Sea-Crop/Immutines in staat is om net zo goed en zelfs beter te presteren als de vaste zeezouten van Dr. Murray’s. Dit houd in dat de bio-active ingrediënten in zeewater geconcentreerd kunnen worden, wat het transport en toepassing van zeewater concentraten, eenvoudiger en goedkoper maakt. In veel gevallen kan men besparen op stikstof en wellicht andere meststoffen zonder productie verlies en in sommige gevallen zelfs productie verhoging. Alles hangt af van de grondsoort. Een veldproef bij een popcorn teler in Indiana, John Kempf of Advancing Eco-Agriculture laat het volgende zien in tabel 8.

Table 8

Jaar
Stikstof per acre
% reductiegemiddelde opbrengst in Indiana
Opbrengst J.Kempf
% verbetering
1
71 kg
0
816 kg
1134 kg
39
2
52,6 kg
26.5
1315 kg
1814 kg
38
3
50,2 kg
30
1361 kg
2268 kg
67

Foto 1 - Bospeen 17 weken na het inzaaien

Foto 2 rechts spinazie met 2 toepassingen Immutines. Links controle

Foto 3 - Baby Spinazie oogst 57 dagen oud Maart 2012

County Line Farm 2012 Winter Proeven

Foto 1 laat een vergelijking zien tussen wortels die op dezelfde dag in dezelfde akker gezaaid zijn. De wortels aan de rechtse zijde hebben 3 bemestingen met Immutines gehad. 1 grondbehandeling en 2 bladspray behandelingen.

Bospeen testresultaten:

  • Zaai datum - 19/10/2011
  • Datum grondbehandeling– 20/10/2011, 19 liter, pure immutines per hectare in een 5% Immutines oplossing samen met 19 liter melasse per hectare ook in een 5% oplossing.
  • Opkomst - 26/10/2011
  • 1st bladspray datum - 16/11/2011, 9,5 liter per hectare Sea-Crop/Immutines in een 2 % concentratie
  • 2 de bladspray datum 7/12/2011, 9,5 liter per hectare Sea-Crop/Immutinesat in een 2% concentratie
  • Oogst datum - 13/2/2012, Groei cyclus -118 dagen
  • Verkoopbare opbrengst % toename 41.57%
  • Brix Refracto meter analyse. toename 30%
  • Insect schade % afname 33%

Foto 2 rechts spinazie met 2 toepassingen Immutines links controle. Foto 3 hieronder vergelijkt de onbehandelde controle met spinazie die 3 toepassingen Immutines heeft ontvangen.

Tabel 9 - Spinazie Test % verhoging ten opzichte van controle

categorie
2 toepassingen Sea-Crop/Immutines
3 toepassingen Sea-Crop/Immutines
Brix (gemiddelde van 4 percelen)
+28.6%
+23.8%
Vers gewicht 35 representatieve planten van iedere categorie
+43%
+70.1%
Droge stof toename
+11.8%
+ 5.9%

Foto-9---Rozemarijn vergelijkende test resultaten .Cal-Agri-in-Eugene,-Oregon

Rozemarijn (Salem) jonge stekken werden verpot en behandeld met Sea-Crop/Immutines a 30 liter per hectare. Katoenzaad meel werd als organische meststof gebruikt bij zowel de behandelde als onbehandelde groep. Na 30 dagen werden de planten uit de potten gehaald, gewassen en in zijn geheel gedroogd, zodat er een droge stof vergelijking bepaald kon worden. Het voordeel percentage van de Sea-Crop/Immutines behandelde groep is hieronder te zien.

Tabel 10

Start Datum
7-19-07
Duur
45 days
Herhalingen
6
*Droge stof verhoging in de wortels
23.14%
*Droge stof verhoging in de toppen
15.29%
*Droge stof totaal verhoging
17.24%

*Droge stof verhoging Sea-Crop/Immutines behandelde planten.